Tydverloop van inskrywing

graad-8-tydverloop-van-inskrywing

Voornemende ouers en amper-Lindeniete (Graad 7-leerders) is enige tyd welkom om by Hoërskool Linden besoek af te lê. Dit is vir ons belangrik dat nuwe ouers en leerders  ons skool so gou as moontlik moet leer ken. Kom stap ‘n draai deur die skool, maak ‘n afspraak met ons personeel, woon ons sport-, kultuur- en/of kuiergeleenthede by en volg ons op Facebook en Instagram.

Die tydsversloop van inskrywing vir nuwe graad 8’s verloop soos volg:

Februarie: Roadshow by Laerskole en uitdeel van uitnodigings na die Opedag aan graad 7’s
Begin Maart: Opedag vir graad 7’s en hul ouers by Hoërskool Linden
Maart en April: Persoonlike onderhoude met die hoof en skoolbestuur
Begin Mei: Inskrywinsproses open
Middel Julie: Inskrywingsproses sluit
Augustus: Ingeskrewe leerders ontvang ‘n verwelkomingsbrief
Begin November: Inligtingsaand vir ouers van ingeskrewe leerders

Rig navrae ten opsigte van graad 8-inskrywings aan: bemarking@linden.co.za