Hoof van Sport: Rúan Basson (ruan.basson@linden.co.za)

Die verskeidenheid sportsoorte waaraan Lindeniete intern kan deelneem, is: Atletiek, E-sport, Fietsry, Gholf, Hokkie, Krieket, Landloop, Netbal, Rugby, Skaak, Skyfskiet, Swem en Tennis.

Hoërskool Linden gee ook aan verskeie buitesportsoorte in hul eie reg erkenning. Die erkende buitesportsoorte is alomvattend met betrekking tot enige sportkode waaraan Lindeniete buite die bogenoemde interne kodes deelneem. Dit sluit sportkodes soos bv. Kano Polo, Ruitersport, Judo, Karate, Gimnastiek, Stoei, Waterpolo,Tweekamp, Driekamp, Vyfkamp, MTB ens. in. Dit sluit ook enige prestasie in interne sportkodes op klubvlak in.

Sport by Hoërskool Linden vorm ’n integrale deel van die Lindeniet se holistiese ontwikkeling na ’n jong volwassene wat ’n positiewe bydrae tot die samelewing lewer. Deelname en genot ontmoet hoë prestasie om elke leerder die geleentheid te bied om doelwitte te stel, drome na te streef, sy/haar volle potensiaal te bereik en dit terselfdetyd te geniet.

’n Betrokke kind, is ’n gelukkige kind!