Beheerliggaam

 • Riaan van der Bergh – Voorsitter
 • Neels Claassen – Ondervoorsitter
 • Dr Johan Wiehahn – Hoof
 • Adri Mulder – Sekretaresse
 • Alet Beyl – Regsaspekte/Beleide en Dissipline
 • Gerrit Claassen – Akademie en Onderwysers/Personeelsake en Welsyn van leerders
 • Jan Kitshoff – Finkom
 • Vivien Kooy – Akademie en Onderwysers/Personeelsake en Welsyn van leerders
 • André Robberts – Fondsinsameling, Borge en Alumni
 • Renate Schraader – Kultuur
 • Syband Strauss – Sport
 • Hennie Vorster – Bemarking & Funksies/Ouerbetrokkenheid/Kommunikasie
 • Bevan Behr – Akademie en Onderwysers / Personeelsake en Welsyn van leerders/Waardes leerders
 • Martin Henning – Veiligheid en sekuriteit
 • Carol-Ann Boshoff – Ukunaka