Oasis@Linden

Die kafeteria by Hoërskool Linden word deur Oasis@Linden bedryf.
Ure:  Maandae tot Vrydae vanaf 7:00 tot 16:00