Sielkundige Dienste

Hoërskool Linden streef daarna om  jongmense binne ‘n veilige tuiste vir die uitdagings van die samelewing voor te berei.  Die intellektuele en emosionele welstand van ons leerders is vir ons uiters belangrik.

Sielkundige dienste word deur opgeleide terapeute van TheraPeace vanaf Maandae tot Vrydae by die skool aangebied.

Die terapeute is voltyds beskikbaar tydens skoolure.

Leerders word bygestaan met die volgende aspekte:

  • Emosionele probleme
  • Skolastiese probleme
  • Leerondersteuning
  • Studiemetodes

Psigo-opvoedkundige assesserings kan op aanvraag gedoen word.

Ondersteuning word van tyd-tot-tyd aan leerders gebied deur middel van praatjies en groepe.

Skakel asseblief die skoolkantoor by (011) 888 1433/4 vir enige navrae en afsprake.

Sielkundige-Dienste