Prestasietoekennings

Hoërskool Linden bied jaarliks prestasietoekennings aan leerders wat uitnemende prestasies op die gebied van akademie, sport, kultuur en leierskap behaal.  Die waarde van die prestasietoekenning word van die leerder se skoolgeld afgetrek.

Hierdie toekenning word nie outomaties aan leerders gegee nie.  Ouers/voogde van leerders met buitengewone prestasies moet jaarliks voor 31 Julie vir ‘n prestasietoekenning vir die daaropvolgende jaar aansoek doen.

Rig navrae oor prestasietoekennings aan:  linden@linden.co.za

Aansoekvorm vir prestasietoekennings