Skoolgeld

Hoërskool Linden se skoolgeld word jaarliks deur die Beheerliggaam vasgestel op die  ouervergadering wat in Oktober plaasvind.

  • ‘n Deposito is jaarliks voor 30 November betaalbaar vir elke leerder wat by die skool ingeskryf is.  Hierdie bedrag is aftrekbaar van die verpligte skoolgeld vir die daaropvolgende jaar.
  • Skoolgeld is eenmalig of maandeliks per debietorder, kontant, kredietkaart of elektroniese oordrag betaalbaar.
  • Maandelikse betalings vir graad 8 tot 11-leerders strek oor 10 maande vanaf Januarie tot Oktober.
  • Maandelikse betalings vir graad 12-leerders strek oor 7 maande vanaf Januarie tot Julie.

Navrae oor skoolgeld kan gerig word aan: finansies@linden.co.za