Graad 8-Kamp

graad-8-kamp-hoerskool-linden

Die naweek voor die skool in Januarie begin vind  ‘n verpligte graad 8-kamp plaas. Die kamp vorm deel van die graad 8’s se verwelkoming.  Ons beoog om elke leerder so gou moontlik in ‘n positiewe Lindeniet te omskep.

Groepsdinamika, bekendstelling aan aktiwiteite van ons skool en die bou van groepsgees vorm deel van die program.  Die graadhoof, die graad 8-voogde, die Matriekraad en die Matriekraadvoogde vergesel die graad 8’s op die kamp.

Rig navrae oor die graad 8-kamp aan: linden@linden.co.za