Riglyne vir aanlyn-inskrywings 2025

  1. Registrasie op die GDO-aanlynstelsel is verpligtend by die volgende webblad: www.gdeadmissions.gov.za en die openingsdatum vir 2025 se aansoeke op hierdie platvorm gewoonlik in Junie/Julie. Datums vir die aansoeke sal bekend gemaak word deur die GDO.
  2. Registreer ook by Hoërskool Linden deur die Hoërskool Linden inligtingsvorm te voltooi en in te handig by die skoolkantoor of e-pos na: inskrywings@linden.co.za.

Die inligtingsvorm is op die webblad beskikbaar en die volgende stawende dokumente moet saam met die inligtingsvorm by Hoërskool Linden ingehandig word:

  • ‘n Gewaarmerkte afskrif van beide ouers/voogde se Identiteitsdokumente
  • ‘n Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat (verkieslik “unabridged”) en
  • ‘n Gewaarmerkte, amptelike bewys van die residensiële adres.

Rig alle navrae ten opsigte van die inskrywingsprosedure aan die skoolkantoor by 0118881433 of per e-pos aan inskrywings@Linden.co.za. Alternatiewe kontakpersoon is me. Pauline Grobler by pauline.grobler@linden.co.za