Riglyne vir aanlyn-inskrywings 2023

Registrasie op die GDO-aanlynstelsel is verpligtend by die volgende webblad: www.gdeadmissions.gov.za en die openingsdatum vir 2023 se aansoeke op hierdie platvorm is 22 Julie 2022.
Registreer ook by Hoërskool Linden deur die Hoërskool Linden inligtingsvorm te voltooi en in te handig by die skoolkantoor of e-pos dit na: elize.dames@linden.co.za.
Die inligtingsvorm is op die webblad beskikbaar en die volgende stawende dokumente moet saam met die inligtingsvorm by Hoërskool Linden ingehandig word:

  • ‘n Gewaarmerkte afskrif van beide ouers/voogde se Identiteitsdokumente
  • ‘n gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat (verkieslik “unabridged”) en
  • ‘n gewaarmerkte, amptelike bewys van die residensiële adres.

Rig alle navrae ten opsigte van die inskrywingsprosedure aan die skoolkantoor by 011 888 1433 of e-pos Ané Groenewald by ane.groenewald@linden.co.za of Elize Dames by elize.dames@linden.co.za