Tydsverloop van inskrywings

graad-8-tydverloop-van-inskrywing

Voornemende ouers en amper-Lindeniete (Graad 7-leerders) is enige tyd welkom om by Hoërskool Linden besoek af te lê. Dit is vir ons belangrik dat nuwe ouers en leerders  ons skool so gou as moontlik moet leer ken. Kom stap ‘n draai deur die skool, maak ‘n afspraak met ons personeel, woon ons sport-, kultuur- en/of kuiergeleenthede by en volg ons op Facebook en Instagram.

Die tydsverloop van inskrywings vir nuwe graad 8’s vir 2022 verloop as volg:

Maart: Opedag vir graad 7’s en hul ouers by Hoërskool Linden.
April en Mei: Persoonlike onderhoude met die hoof en skoolbestuur. Onderhoude is vrywillig indien u ‘n behoefte aan persoonlike gesprekke het.
Junie en Julie: Inhandiging van Hoërskool Linden se Inligtingsvorm en die stawende dokumente by die skoolkantoor.

Augustus en September:

  • Registreer op die Departement van Onderwys (GDO) se aanlynstelsel.
  • Augustus vir graad 7-leerders in publieke laerskole in Gauteng.
  • September vir graad 7-leerders in privaat laerskole en skole buite Gauteng.

Oktober tot November: Plasing van graad 7-leerders huidiglik in publieke laerskole in Gauteng.
November en Desember: Plasing van graad 7-leerders huidiglik in privaat laerskole en skole buite Gauteng.
November: Inligtingsaand vir ouers van ingeskrewe leerders vir 2022 by Hoërskool Linden.

Rig navrae ten opsigte van inskrywings aan: elize.dames@linden.co.za