Klubs

By Hoërskool Linden akkomodeer ons graag leerders met dieselfde belangstellings. Die doelstellings van die onderskeie klubs is om ‘n positiewe omgewing te skep en te onderhou waarbinne die lede deelname aan die aktiwiteit en interaksie met mekaar kan geniet.  Tans bestaan daar drie amptelike klubs by die skool:  Die Klieks, Coding en Linden Robotech.

coding hoerskool linden post

Coding

die klieks fotografie hoerskool linden

Die Klieks

Robotika