Linden meerdoelige sportbaan – Baie dankie vir elke m² donasie!

hoerskool-page-header-koop-blokkie

Geagte Donateur

Hoërskool Linden streef na hoër hoogtes in die ontwikkeling van ons leerders. Ons is baie opgewonde om aan te kondig dat ons in 2019 ‘n meerdoelige sportbaan vir ons leerders, maar ook vir die breër Lindengemeenskap langs die huidige tennisbane gaan oprig. Hierdie baan sal die basis vorm van ‘n binnehuise, meerdoelige sportsentrum, vir sportsoorte soos hokkie, netbal, sokker, skyfskiet, tennis en krieket.

Hoërskool Linden fokus nie slegs op die ontwikkeling van goed gebalanseerde jongmense nie, maar ons beskou die skool as ‘n belangrike vennoot in die Lindengemeenskap. Die skool maak staat op eksterne befondsing van individue en die sakegemeenskap om geleenthede vir ons leerders daar te stel, ‘n hoë standaard te handhaaf en relevant te bly in ‘n veranderende wêreld. Ons vertrou dat die hele gemeenskap hierin sal belê, ons sal ondersteun en daaruit sal baat.
Die doel met die sportsentrum is ook om toernooie te huisves wat ‘n finansiële inspuiting vir die Linden sakesentrum tot gevolg sal hê. Ons glo dat dié ikoon Linden as gemeenskap nog meer populêr sal maak en baie voete na Linden se unieke omgewing sal lok.

Dit is binne hierdie raamwerk dat ons die vrymoedigheid neem om individue én besighede te vra vir ‘n donasie om hierdie projek te ondersteun. Die fondsinsamelingsinisiatief vir die eerste fase van die projek naamlik, die bou van die baan, staan bekend as die Koop-‘n-Blokkie-projek.

Daar is ‘n 1000 blokkies beskikbaar gestel wat die 1000m² van die baan verteenwoordig. Die koste van ‘n blokkie is R500 elk. Elke individu en/of besigheid wat ‘n blokkie koop se naam verskyn op die blokkiesbaan op Hoërskool Linden se webblad. Besoek ons webblad by www.linden.co.za om die vordering van hierdie projek dop te hou.

Unieke bemarkingsgeleenthede op Hoërskool Linden se webblad en ander platforms is beskikbaar vir besighede wat meer as vyf blokkies koop. Rig navrae in die verband aan: sportblokkie@linden.co.za.

Blokkies kan aangekoop word deur middel van snapscan of ‘n elektroniese betaling in Hoërskool Linden se bankrekening. Gebruik asseblief dieselfde verwysing vir snapscan en ‘n elektroniese betaling.

Bankbesonderhede is as volg:
Hoërskool Linden. FNB. Tak 253705. Rekening 62577202410.
Verwysing: 290055 Voorletters en Van.
Stuur asseblief bewys van betaling na sportblokkie@linden.co.za

Vir enige navrae, stuur asseblief ‘n epos na sportblokkie@linden.co.za of kontak vir
Renate Hoffman by 083 261 6710 of Jakomien de Souza by 082 330 3890

Hoërskool Linden bedank u vir u ondersteuning in hierdie opwindende projek wat ons glo vele geleenthede vir ons leerders en die gemeenskap sal inhou.

hoerskool-linden-snapscan-large