Erekode

hoerskool-linden-erekode-23

By hierdie skool het ek die voorreg om te strewe om God te eer,
om my mede leerders, personeel en enige ander
belanghebbendes van die skool te respekteer en te
alle tye met trots te hanteer.

Ek sal myself ten volle toewy aan die onderrig
wat ek ontvang en dit beskou as ‘n voorreg en nie ‘n reg nie.
Ek belowe plegtig om myself met volle oorgawe
aan die skool toe te wy en sal daarna streef
om die skool se naam te vereer in elke situasie
waarin ek myself bevind.

Ek sal te alle tye netjies voorkom in fisies- en geestelike karakter.
Ek sal te alle tye die geboue en toerusting van die skool respekteer.
Ek sal die skool ondersteun, op sport-, kulturele- en
akademiese vlak en alles in my vermoë doen om
die skool positief te bemark.

Ek sal te alle tye beleefd optree, hetsy teenoor ouers of besoekers van die skool, in en om die skool.
Ek sal poog om te alle tye as goeie landsburger op te tree. Ek sal, soos ‘n ware Lindeniet, my hele lewe VOLHARD tot die einde toe.