ATKV-Debat

Debat word gesien as ‘n forum vir die intellektuele. ‘n Platform om kwessies eerbaar en insiggewend te kan bespreek.  Dit is ‘n genotvolle aktiwiteit en die doel daarvan is om elke deelnemer die vaardigheid van redenasie aan te leer, insluitend om jouself op ‘n gepaste wyse te kan uitdruk.  As debatteerder moet jy jou standpunt kan verdedig met konkrete feite en ‘n gemoed van staal.

Nardus van der Vyver
Johny Klein

Woensdae van 18:30 tot 21:00
Ander tye volgens diskresie van die organiseerder

Kompetisies vind plaas in die eerste kwartaal van die skoolkalender.
Hoërskool Linden neem deel aan die ATKV-Debatskompetisie.
Eerste ronde van die ATKV-Debatskompetisie vind tydens die maand van Maart plaas, semifinale ronde tydens April en finaal in Augustus.