ATKV-Tienertoneel

Tienertoneel is ‘n aktiwiteit waar hoërskoolleerders ‘n liefde vir Afrikaanse toneelspel kan aanleer en beoefen. Leerders kry die geleentheid om hulle eie kreatiwiteit en talente te ontgin en te ontwikkel. Leerders word nie net blootgestel aan toneelspel nie, maar ook aan aspekte soos kostuums, dekor, grimering, klank, beligting, verhoogbestuur en choreografie.

Nardus van der Vyver

Dinsdae van 18:00 tot 21:00
Doonderdae van 18:00 tot 21:00
Ekstra tye volgens diskresie van die afrigter

Kompetisies vind plaas in die tweede en derde kwartaal van die skoolkalender
Hoërskool Linden neem deel aan die ATKV-Tienertoneelkompetisie

Soos deur die afrigter gespesifiseer