Digi-Toneel

Linden bied met trots die Digi-Toneel aan. Hierdie aktiwiteit is vir die hoogs begaafde akteurs in ons midde wat aspireer om deel te word van Linden se Roemlaan. By Digi-Toneel neem jy individueel deel deur ‘n nuut geskrewe teks, voldens sekere gegewe kriteria van die wedstrydorganiseerders, voor ‘n kamera op te neem. Die aktiwiteit stel leerders bloot om as akteur of aktrise die ‘regte-lewe’ ervaring te kry van televisie werk.

Nardus van der Vyver maar leerders is ook welkom om van hulle eie buite afrigter gebruik te maak

Soos met die individue gereël

ATKV Digi-Toneel, PronkPodium en (indien ‘n leerder dit verkies) mag hulle dit ook opvoer by ’n kunswedstryd

Soos bepaal deur afrigter en teks