Linden Battery

Die Linden Battery is ‘n drumline wat in 2020 op die been gebring is. Die Linden Battery sorg vir die Lindengees en word betrek by alle sport- en skoolgeleenthede. Die Battery het die afgelope paar jaar gegroei tot ’n seuns- en dogtersbattery wat oral optree en aan die Eisteddfod ook nou deelneem.

Buite-afrigters word ingewin

Woensdae vanaf 19:00 tot 21:00
Ander tye volgens die diskresie van die afrigter/organiseerder

Soos deur die organiseerder en/of afrigter gespesifiseer