Redenaars

Redenaars bied aan leerders die geleentheid om ‘n oorredende en beredeneerde toespraak in verskeie kategorieë aan ‘n gehoor te lewer.  Die doel van redenaars is nie om kennis aan die gehoor oor te dra nie, maar om die gehoor tot die standpunt wat die spreker stel te beïnvloed en te oorreed.

Claudia Pienaar

Woensdae tydens kultuuruur van 14:30 tot 15:30
Ander tye volgens diskresie van die afrigters

Kompetisies vind plaas in die eerste en tweede kwartaal van die skoolkalender
Hoërskool Linden neem deel aan die ATKV-Redenaarskompetisie
Eerste ronde van die ATKV-Redenaarskompetisie vind tydens die maand van Maart plaas, semifinale rondte in Mei en die finaal in Augustus