SWAT

Hoërskool Linden se CSV staan as SWAT bekend. SWAT is ‘n akroniem vir Spiritual Warfare Attack Team. Daar is elke Donderdag ‘n 30 minute pouse wat toegestaan word vir SWAT aktiwiteite en sprekers. Vanaf 2017 het Hoërskool Linden sy eie war room. Dié konsep is geïnspireer deur die gelyknamige film. Dit is ‘n kamer wat ingerig is vir geestelike oorlogvoering deur middel van gebed. Leerders het geleentheid om tydens pouses, voor of na skool in die war room te bid. Ouers en onderwysers is ook welkom om saam te kom bid.

SWAT byeenkomste vind op Donderdae tydens tweede pouse plaas
Deelname aan SWAT vind regdeur die jaar plaas