Tienertoneel

Tienertoneel is ‘n aktiwiteit waar hoërskoolleerders ‘n liefde vir Afrikaanse toneelspel kan aanleer en beoefen. Leerders kry die geleentheid om hulle eie kreatiwiteit en talente te ontgin en te ontwikkel. Leerders word nie net blootgestel aan toneelspel nie, maar ook aan aspekte soos kostuums, dekor, grimering, klank, beligting, verhoogbestuur en choreografie.

Claudia Pienaar

Dinsdae van 19:00 tot 21:00
Doonderdae van 19:00 tot 21:00
Laaste week van die Julie-vakansie
Ekstra tye volgens diskresie van die afrigter

Deelname aan Tienertoneel vind van Januarie tot Augustus plaas
Kompetisies vind plaas in die derde kwartaal van die skoolkalender.
Hoërskool Linden neem deel aan die ATKV-Tienertoneelkompetisie en Pronk Podium

Soos deur die afrigter gespesifiseer