Skoollied

skoollied-hoerskool-linden

In 1951 word die skoollied geskryf en gekomponeer deur mnr. J.C. van Eyssen, ‘n onderwyser van Helpmekaar.  Hy staan ook bekend as “Maatjie van Helpmekaar”.  Hy was vanaf 1921 ‘n onderwyser by Helpmekaar en het nooit formele musiekopleiding gehad nie, maar wel ‘n aangebore gevoel vir musiek.  Staaltjies is vertel dat dit juis die uitsig vanuit sy klaskamer by Helpmekaar, op die Braamfontein bult was, wat hom geïnspireer het om Linden se skoollied te skryf.  Helpmekaar was geleë op die hoogste punt van die stad en vandaar kon Maatjie die Goudstad aan die eenkant sien, die veld aan die anderkant en die pronkskool tussen die perskeboorde.

Ds. G. Boshoff,  die eerste Voorsitter van Hoërskool Linden se Beheerliggaam, skryf die volgende woorde in die skool se 1953 jaarblad oor die skoollied: 

“Aan die digter en komponis, mnr. JC van Eyssen van Helpmekaar, is ons baie verskuldig vir hierdie besielende lied wat hy aan ons geskenk het.  Baie dankie Maatjie.  Die sing van ons lied het vir ons ‘n vreugde geword.  Ons sal met volharding daarop handhaaf en bou”.

Langs die grootpad na die Noorde
waar die bulte kart’lend glooi
Staan ‘n pronkskool tussen boorde
Met ‘n toekoms wat jou nooi!

Aan die een kant roep die Goudstad
aan die ander kant die veld:
Dis die stem van woeste weelde
Teen die stem van Trekkerheld !

Ons hou wat mooi is uit die voorgeslag:
ons bou daarop ‘n beter toekomsdag,
Staan sterk en nooit vervaard
want ons leuse is Volhard !
Ons volhard, Volhard, Volhard !