Atletiek

Kort- en middelafstande:  Les Archer

Langafstande:  Werner Beneke

Hekkies:  Duncan Fourie

Verspring en Driesprong:   Leandie Gerber

Hoogspring:  Duncan Fourie

Spiesgooi:  Martin Henning

Diskus:  Pieter vd Merwe

Atletiekoefening vind plaas in die eerste, derde en vierde kwartaal van die skoolkalender.

Skakel die hooforganiseerder vir verdere inligting.

Atletiekbyeenkomste vind gewoonlik plaas op Vrydae in die eerste kwartaal van die skoolkalender.

Hoërskool Linden neem tans deel in Groep 4 van die NWU-Pukke Interhoër.

Datums van byeenkomste verskyn op die kalender van die d6-kommunikeerder.

Grey Kollege-byeenkoms in Oktober

Verskeie klinieke en sportkondisioneringsprogramme deur die loop van die jaar

Atletiekfrokkie in groen-en-ougoud

Bottelgroen “ski pants” met Linden aan die kant geskryf en wit en geel onderaan die kant

Linden LO-broek slegs vir worpe

Groen Hoërskool Linden Sweetpak

Atletiekskoene en sporttekkies