E-Sport

Wat is E-sport?

E-sport is ‘n vorm van kompeterende sport waar leerders in spanne op ‘n video-speletjie platform teen mekaar deelneem. Dit bevorder onder andere die volgende vaardighede:

  • Konseptuele denke – Om te wen, word vinnige konseptuele denke, kreatiewe probleemoplossing, superieure uitvoering en strategiese benadering vereis.
  • Spanwerk – Sukses vereis sterk en duidelike kommunikasievaardighede. ‘n Waardevolle vaardigheid wat deur elke werkgewer gesog word.
  • Sportmanskap – Dit is normaal dat emosies ‘n hoogtepunt bereik in enige spel. Om mislukking te hanteer is ‘n kritieke emosionele vaardigheid wat hier (net soos op die sportveld) ontwikkel word.

E-sport kan ook die speelveld van leerders verder vergroot aangesien enige leerder ongeag geslag, vermoë, kultuur, of ligging hieraan kan deelneem. Hierdie is ook ‘n geleentheid om leerderbetrokkenheid by die skool te bevorder.

Organiseerder: Anthony Engelbrecht
anthony.engelbrecht@linden.co.za

Die toernooi het 2 hoofafdelings waaraan spanne deelneem, naamlik Rocket League (RL) en Counter Strike: Global Offence (CS:GO). Die hoeveelheid spanne en skole betrokke verander elke jaar.