Linden Sportsentrum

Kontakpersoon: Rúan Basson (ruan.basson@linden.co.za)

Die Linden Sportsentrum is op ons skoolgronde geleë en speel ‘n integrale rol as kern van ‘n meer gebalanseerde en gesonde leefstyl, asook die ontwikkeling en strewe na hoë prestasie-deelname en voorkoming van beserings in sportspesifieke programme. Juanita Fourie Physiotherapy en Keulder & Associates Biokineticists praktiseer vanuit die sentrum en word diensooreenkomstig deur Linden gekontrakteer om hul dienste aan ons mense beskikbaar te stel. ‘n Baie effektiewe kondisionerings- en rehabillitasieprogram word deurlopend die jaar deur die Linden Sportsentrum implementeer.

Fisioterapeut: Juanita Fourie (juanitafouriephysio@gmail.com)

Biokinetikus: Leon Keulder (leonkeulder@gmail.com)