Skyfskiet

Estelle Swemmer

Maandae tot Donderdae 14:15 tot 16:30
Gedurende skoolvakansies soos deur die afrigter bepaal

Kompetisies vind oor naweke plaas
GSSU en SANSSU kwalifiseer as ‘n binne sport en vind plaas van Januarie tot Oktober
SAARA, GTRA en DDRC kwalifiseer as ‘n buite sport en vind plaas van Januarie tot Desember

GSSU – Gauteng Skole Skutters Unie
SANSSU – Suid Afrikaanse Nasionale Skole Skutters Unie
SAARA – South African Air Rifle Association
GTRA – Gauteng Target Rifle Association
DDRC – Durban Deep Rifle Club

Soos voorgeskryf deur ISSF (Presisie) en SANSSU (Sporter)