Privaatheidsbeleid

Hoërskool Linden respekteer die privaatheid van sy leerders, personeel en besoekers. Hierdie Privaatheidsbeleid verduidelik hoe die skool persoonlike inligting insamel, gebruik en deel.

Versameling van persoonlike inligting

Die skool samel persoonlike inligting in wanneer leerders, personeel of besoekers:

 • Registreer vir klasse of geleenthede;
 • Aansoek om toelating doen
 • Die skool se aanlyn registrasie vorms vir opedag, geleenthede en toere invul;
 • Die skool deur die kontak vorms op die webwerf of sosiale media platforms kontak;
 • Terugvoer of kommentaar gee;
 • Deel neem aan opnames of navorsing;
 • Die skool se Wi-Fi of ander netwerk hulpbronne gebruik; of
 • Deur die besoek van die skool se perseel.

Die persoonlike inligting wat die skool insamel, kan die volgende insluit:

 • Naam en van;
 • Kontakinligting (soos e-posadres, telefoonnommer en posadres);
 • Geboortedatum;
 • Geslag;
 • Graad vlak;
 • Vorderingsverslae;
 • Klasrooster;
 • Nood kontak inligting;
 • Finansiële inligting (soos betaling vir onderrig of fooie);
 • Terugvoer of kommentaar;
 • Opname- of navorsing reaksies;
 • Wi-Fi of netwerkgebruik-data; en
 • Video of fotografiese beelde.
 • Gebruik van persoonlike inligting

Die Skool gebruik persoonlike inligting vir die volgende doeleindes:

 • Om opvoedkundige dienste te verskaf;
 • Om met leerders, personeel en besoekers te kommunikeer;
 • Om die skool se bedrywighede te bestuur;
 • Om die skool se beleide en prosedures af te dwing;
 • Om aan wetlike vereistes te voldoen; en
 • Om die skool se dienste te verbeter.

Die skool kan persoonlike inligting met derdeparty-diensverskaffers deel wat die skool help om sy dienste te verskaf, soos:

 • Wolk rekenaarverskaffer;
 • Betaling verwerkers;
 • Bemarkings- en advertensie-agentskappe;
 • Navorsing firmas; en
 • Wetstoepassingsagentskappe.

Die skool sal nie persoonlike inligting aan derde partye verkoop of verhuur vir hul eie bemarking doeleindes sonder die uitdruklike toestemming van die leerder, personeellid of besoeker nie. Die skool is onderhewig aan die POPIA-wet en die skool se beleid hier rondom is beskikbaar vir besigtiging.

Stoor van persoonlike inligting

Die skool stoor persoonlike inligting in ‘n veilige omgewing, beide op sy perseel en in die kuberruim. Die skool neem alle redelike stappe om persoonlike inligting ten alle tye te beskerm teen ongemagtigde toegang, gebruik, openbaarmaking, verandering en/of vernietiging.

Toegang tot en regstelling van persoonlike inligting

Leerders, personeel en besoekers het die reg om toegang te verkry tot hul persoonlike inligting wat deur die skool gehou word, en dit reg te stel. Om toegang tot of regstelling van jou persoonlike inligting te versoek, kontak asseblief die skool se by linden@linden.co.za

Reg om te onttrek

Leerders, personeel en besoekers het die reg om die skool se gebruik van hul persoonlike inligting te weier. Om te onttrek, kontak asseblief die skool se Privaatheidsbeampte by linden@linden.co.za

Veranderinge aan hierdie Privaatheidsbeleid

Die skool kan hierdie Privaatheidsbeleid van tyd tot tyd aanpas. Die mees onlangse weergawe van die POPIA/Privaatheidsbeleid sal op die skool se webwerf geplaas word.

Kontak inligting

Indien jy enige vrae oor hierdie Privaatheidsbeleid het, kontak asseblief die skool se Privaatheidsbeampte by linden@linden.co.za