Sportdrag

DOGTERS SEUNS
ATLETIEK EN LANDLOOP ATLETIEK EN LANDLOOP
Atletiekfrokkie in groen-en-ougoud (net by Constantia beskikbaar) Atletiekfrokkie in groen-en-ougoud (net by Constantia beskikbaar)
Kort bottelgroen “ski pants” met wit en geel onderaan die kant (net by Constantia beskikbaar) Lang bottelgroen “ski pants” met wit en geel onderaan die kant (net by Constantia beskikbaar)
Linden-broek slegs vir worpe Linden-broek slegs vir worpe
Sporttekkies Sporttekkies
HOKKIE HOKKIE
Groen romp met geel omboorsel (piping) en Linden-wapen links voor Groen Linden-broek met geel omboorsel (piping) langs sye en Linden-wapen links voor
Wit moulose skoolgholfhemp met groen langs die sye en geel omboorsel (piping) tussen die groen en wit.  Linden-wapen is agterop Wit kortmougholfhemp met groen langs sye en geel omboorsel (piping) tussen wit en groen.  Linden-wapen is agterop
Kleurbaadjie Kleurbaadjie
Groen Linden-hokkiekouse Groen Linden-hokkiekouse
Hokkieskoene, skeenskerms, mondstuk Hokkieskoene, skeenskerms, mondstuk, gesigsmaskers
SKIET SKIET
Voorgeskrewe skyfskietdrag Voorgeskrewe skyfskietdrag
TENNIS TENNIS
Voorgeskrewe tennisrokkie (groen & geel) Wit topspin Linden-broek
Opwarmingstop:
A-span: Oorwegend wit
Ander spanne: Oorwegend groen
Wit kortmougholfhemp met groen langs sye en geel omboorsel (piping) tussen wit en groen. Linden-wapen is agterop
Groen romp met geel omboorsel (piping) en skoolwapen links voor Wit sportsokkies en sporttekkies
NETBAL RUGBY
Groen romp met geel omboorsel (piping) en skoolwapen links voor Bottelgroen Linden-rugbytrui met wit moue
Wit moulose skoolgholfhemp met groen langs sye en geel omboorsel (piping) tussen die groen en wit Swart sportbroek
Wit Lindensokkies en sporttekkies Wit Linden-rugbykouse met strepe
Eerste span

Wit triue met groen, goud en bruin strepe

Groen broek
Groen kouse met wit strepe
Tweede span
Voorgeskrewe geel trui
Swart broek
Wit Linden-rugbykouse met strepe
                   KRIEKET
Groen romp met geel omboorsel (piping) en skoolwapen links voor Wit langbroek en wit kriekethemp
Wit sportsokkies en sporttekkies of krieketskoene
Juniors (o.15):  Groen skoolkrieketpet
Eerste span:   Groen krieketpet met geel segmente met skoolwapen daarop
o.15 T20 uitrusting:
Groen langbroek met dik geel en dun wit strepie
Geel hemp met groen insetsel by moue en dun wit strepie
Eerste span T20 uitrusting:
Groen langbroek met dik wit en dun geel streep
Groen hemp met geel insetsel by moue

ALGEMENE SPORTDRAG REËLS

  Groen Linden-skoolsweetpak is vir alle sportsoorte.

  Groen Linden-kleurbaadjie word te alle tye gedra.

  Die eerste spanne se sportdrag verskil van die ander spanne.  Rig navrae aan die organiseerders van elke sportsoort.

  Slegs eerste spanne mag die skoolwapen met die lourierkrans as embleem gebruik.

HOKKIE-, RUGBY- EN KRIEKETPETTE (SLEGS EERSTE SPANNE)

  • Indien ’n speler uit eie keuse die eerste span verlaat en nie meer as 85% van die oefeninge bygewoon en ligawedstryde gespeel het nie, moet die speler die pet teruggee
  • ’n Speler wat sy plek in die eerste span verloor weens ’n taktiese besluit van die afrigter, mag die pet gehou word, maar mag die speler dit eers weer dra indien hy weer vir die eerste span gekies word (hokkie)
  • Pette mag slegs gedurende die jaar waarin die toekennings geskied gedra word en nie in die daaropvolgende jaar indien die speler nie meer die sportsoort beoefen nie
  • Krieketspanne speel wedstryd met die pette
  • Pette mag slegs deur eerste span spelers gedra word
  • Reël van skoolpette geld ook hier

ALGEMENE REËLS VIR DIE DRA VAN PETTE

  • Pette mag slegs op dae gedra word waarop ligawedstryde gespeel word. Indien ligawedstryd op ’n Saterdag is mag die pet op die Vrydag gedra word
  • Pette mag slegs by amptelike skoolklere gedra word
  • Pette sal afgehaal word indien ‘n vertrek binne gegaan word