Akademie

Hoërskool Linden is trots op uitmuntende akademiese prestasies.  Oor baie jare het die skool homself as top akademiese skool gevestig. Met elke jaar se matriekuitslae behaal Linden ‘n 100%-slaagsyfer.

Ons hou tred met tegnologiese vooruitgang en in 2016 word Hoërskool Linden ‘n Microsoft-vennootskapskool.

Lindeniete word toppresteerders by naskoolse opleidingsentrums en kry toelating op grond van Linden se hoë akademiese standaard.

 • Die skool bied aan graad 8-leerders die keuse om Duits of ‘n Rekenaarvaardigheidsvak te neem.
 • Geïdentifiseerde leerders word die geleentheid gegun om reeds in graad 9 Aanvullende Wiskunde te neem.
 • Hoërskool Linden neem graag aan verskeie Olimpiades en Expo’s deel en lewer gereeld provinsiale en nasionale kampioene.
 • Relevante aktiwiteite en programme word tydens Geek-week, die Sake-week en Entrepreneursdag aangebied.
 • Die Rebotika-span is die nuutste toevoeging tot Hoërskool Linden se innoverende, akademiese aktiwiteite.

Omdat alle matriekeksamens deur UMALUSI gesertifiseer word, ontvang privaat (IEB) en openbare skole presies dieselfde matrieksertifikaat. Hoërskool Linden bied AP Wiskunde, AP Engels en AP Duits aan. Hierdie leerders verwerf aan die einde van graad 12 ‘n IEB-kwalifikasie in die bepaalde vakke.

Akademiese prestasie by Linden hang nou saam met:

 • Ervare, toegewyde opvoeders
 • Die gebruik van die nuutste tegnologie in onderrig
 • ’n Leerkultuur onder Lindeniete
 • Gereelde oueraande om probleme aan te spreek
 • ’n Vaste toetsrooster
 • Ekstra akademiese verrykingsklasse
 • Die aanwys van ‘n akademiese eerste span