skyfskiet-hoerskool-linden

Organiseerder

Johan Swemmer
swemmer@mweb.co.za


Afrigters

Estelle Swemmer


Oefentye

Maandae tot Donderdae 14:15 tot 16:30
Gedurende skoolvakansies soos deur die afrigter bepaal


Wedstryde

Kompetisies vind oor naweke plaas
GSSU en SANSSU kwalifiseer as ‘n binne sport en vind plaas van Januarie tot Oktober
SAARA, GTRA en DDRC kwalifiseer as ‘n buite sport en vind plaas van Januarie tot Desember


Ligas en kompetisies

GSSU – Gauteng Skole Skutters Unie
SANSSU – Suid Afrikaanse Nasionale Skole Skutters Unie
SAARA – South African Air Rifle Association
GTRA – Gauteng Target Rifle Association
DDRC – Durban Deep Rifle Club


Voorgeskrewe kleredrag

Soos voorgeskryf deur ISSF (Presisie) en SANSSU (Sporter)