Kultuur

Deur die jare heen vestig Hoërskool Linden homself as ʼn welgestelde kultuursentrum in die Johannesburgdistrik. Hoërskool Linden poog om ʼn sterk, diverse en holistiese kultuurforum aan ʼn verskeidenheid van leerders te bied. Organiseerders is daarop ingestel om hulself op ʼn gereelde basis te verwittig van die nuutste tendense rakende die afrigting en bemeestering van hul aktiwiteite.

Harde werk en klemplasing op die fynere detail is aan die orde van die dag en is dus een bydraende faktor wat deelnemende leerders ʼn alternatiewe verwysingsraamwerk bied.

Die verskillende kultuuraktiwiteite by Hoërskool Linden is:  artes, debat, Ja-Nee Skoolkoerant, koor, Linden Klassiek, public speaking, redenaars, serenade, SWAT, tienertoneel en United Nations debat.

Met puik prestasies regdeur die bank lei dit daartoe dat aktiwiteite groei en floreer. Resultate is egter nie die enigste strewe nie, maar ook die genot en lewensvaardighede wat daarmee gepaard gaan. Kundigheid en entoesiasme is twee faktore wat verseker dat die standaard van die kultuur by Hoërskool Linden ongeskonde bly en sodoende suksesvol is.

Die missie van die kultuurforum van Hoërskool Linden is om holistiese en volwasse jongmense die wêreld in te stuur deur die vaslegging van:

  • waardigheid,
  • deursigtigheid,
  • konsekwentheid,
  • regverdigheid,
  • soeke na hul volle potensiaal,
  • en uitleef van hierdie aspekte in hul alledaagse optrede.