SOSIAAL

By Hoërskool Linden handhaaf ons ’n gesonde balans tussen akademie, sport, kultuur en ’n sosiale lewe.  Ons werk hard, maar ons kuier ook graag saam.

Vir die welstand van ons skool en sy leerders ag ons dit belangrik om vriende te maak en saam te kuier.  Hoërskool Linden hou deur die jaar ‘n verskeidenheid sosiale funksies wat aan ons ouers, onderwysers en leerders die geleentheid bied om mekaar  beter te leer ken.

Dit is vir Hoërskool Linden belangrik dat sy rol, impak en betrokkenheid ook buite die grense van die skool moet plaasvind. Ten einde hoë standaarde te handhaaf en relevant te bly in ‘n veranderende omgewing,maak ons staat op die ondersteuning van ons ouers en die gemeenskap. Sosiale funksies dra ook in ‘n groot mate by tot addisionele fondsinsameling vir die skool.

Ons moedig ons ouers, Oud-Lindeniete en die gemeenskap aan om by Hoërskool Linden betrokke te raak.